Intet er sort/hvidt....

Vær med og kæmp for reelle rettigheder


www.fairdog.dk

Læs om fair dogs daglige kamp for at redde hunde - læs alle de tragiske historier om hunde der aflives pga af bl.a. politiets tvivlsomme fortolkning af en utrolig uretfærdig lov - og sidst men ikke mindst så MELD dig ind i foreningen - for KUN 150 kr om året
DU VED ALDRIG HVORNÅR DU PLUDSELIG SELV FÅR BRUG FOR HJÆLP - DET KOMMER TIL STADIGHED BAG PÅ MANGE HUNDEEJERE!!!!

FAIRDOGS EGEN PRÆSENTATION:

Fair Dog er en forening, der arbejder upolitisk og uden personlige interesser for alle hundeejere og hunde i Danmark, for at de kan leve under fair og ligeværdige vilkår i alle sammenhænge.

Fair Dog’s tværfaglige samarbejde med eksperter indenfor forskning og udvikling i såvel ind- som udland samt med seriøse interessegrupper danner grundlag for de tiltag, som Fair Dog ønsker at gennemføre til opnåelse af fairplay i hundeverdenen.
...
Nøgleord for Fair Dog’s arbejde er samarbejde, sammenhold og
seriøsitet. Fair Dog forholder sig saglig, konstruktiv og upolitisk i alle forhold.

Støt os - Bliv medlem af Fair Dog:

Det koster kun 150 kr. for et hovedmedlemskab om året . Familiemedlemskab ( hustand ) 200 kr og støttemedlem 100,- så kan alle være med.

Som medlem af Fair Dog støtter du vores Juridiske arbejde omkring hundeloven, samt vores arbejde med at indsamle og formidle viden omkring hunde.

For at blive medlem, skal du blot gå ind på vores hjemmeside under støt os http://www.fairdog.dk/ Vi håber at du har lyst til at være en del af kampen om lige ret for alle hunde og hundeejere i Danmark.

Ønsker du at donerer kan du gøre det nemt og hurtigt via EWIRE eller PAYPAL

Donationer via PAYPAL https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=MTSLN5G29B4BC

Donationer via EWIRE https://secure.ewire.dk/payment/email.asp?TransactionEmail_Emailaddress=kontakt%40fairdog.dk&TransactionEmail_Subject=Donation&TransactionEmail_Message&TransactionEmail_Amount=100&TransactionEmail_Currency=DKK&TransactionEmail_AllowChange=28

Vi gør opmærksom på at alt vores materiale, skrivelser, billeder, dokumenter m.m. er copyright og ophavsret beskyttet jf. loven om ophavsret.
Vores logo er også varemærkebeskyttet.

Ønsker du at gøre brug af vores materiale så skriv en mail til kontakt@fairdog.dk uønsket brug vil medfører sagsanlæg.
 

DIVERSE FORENINGERS STATEMENTS:

DOSO
http://www.fairdog.dk/elements/documents/statements/statement-doso.pdf

Dyreværnet
http://www.fairdog.dk/elements/documents/statements/statement-dyrevaernet.pdf

Dansk Terrier Klub / BIG
http://www.bull-image-gruppen.dk/materiale/big-andet-ft-korrespondance/20120208-mail-til-reu-og-ordforere.pdf

Dyrenes Beskyttelse
http://www.fairdog.dk/elements/documents/statements/statement-dyrenesbeskyttelse.pdf

Dansk Dyrlæge Forening
http://www.fairdog.dk/elements/documents/statements/statement-ddd.pdf

Den Europæiske Sammenslutning af Dyrlæger
http://www.fairdog.dk/elements/documents/statements/statement-fve.pdf

Den svenske kennelklub - SKK:
http://www.fairdog.dk/elements/documents/articles/article002.pdf


http://ekstrabladet.dk/minsag/article1731235.ece
Gå ind og støt sagen, så EB kan ta sagen op - kunne måske være et skridt på vejen til at få mange flere danskeres øjne op for den ikke tilstedeværende retsikkerhed i den lov - guilty ´til proven innocent........ - og at den lov altså ikke kun omhandler de 13 forbudte hunderacer, men absolut også indeholder så ringe mulighed for ALLE hundeejere og ALLE hunderacer til at få en FAIR behandling af en sag.

http://www.ipetitions.com/petition/underskrifter-mod-hundeloven-som-den-er-nu/


Fairdogs erfaringsrapport nov. 2016

 Så har vi udgivet Fair Dogs erfaringsrapport 2013-2016 som kan læses herPrincipiel retssag...........

Tirsdag den 15. november 2016 bliver sagen, som er af principiel karakter afgjort i Østre Landsret


Sidste nyt om hundeloven

April 2016

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af hundeloven for at fjerne raceforbud og indføre ejeransvar for hundens adfærd:

Bilag fra Fairdog til lovændringen:

 

Støt en kommende retssag om hundeloven

Kære alle hundevenner,

Fair Dog og hundene Frigg og Marley, har brug for jeres hjælp i form af donationer, store som små, til en utrolig vigtig sag, i kampen om at få ændret hundeloven og få Frigg og Marley hjem igen, hvor de hører til.

Sagen om hundene Frigg o& Marley 
- Sagen mod raceforbuddet og den omvendte bevisbyrde.

I oktober 2014, skrev vi om en sag hvor politiet havde taget billeder igennem et kældervindue, og fremsendt disse billeder til vurdering hos politiets dyrlæge, for at danne formodning, da politiet havde konfiskeret 2 hunde, som værende ”ulovlige”. Politiets dyrlæge mente ud fra de tilsendte fotos, (af meget ringe kvalitet) at der var tale om mellemstore muskuløse hunde, med kompakt krop og med kraftige hoveder og dermed bestyrket mistanke om, at hundene skulle være ulovlige.

Frigg og Marleys sag startede i August 2014 og blev konfiskeret 8 September 2014. De var 9 måneder gammel og har siddet på internat siden da, imens sagen har gået sin langsommelige gang. Myndighederne har absolut ikke haft travlt og har trukket sagen ved flere lejligheder, med stor konsekvens for hundene og deres ejere.

Ejerne har på intet tidspunkt fået lov til at besøge hundene, på trods af, at de har forholdt sig eksemplarisk og været yderst samarbejdsvillige under hele sagens forløb. De forsøgte i julen, at afleverer julegaver til hundene i form af godbidder og legetøj, men blev nægtet adgang og fik ikke en gang lov til at afleverer gaverne til hundene, som ellers har brug for alt den glæde og kærlighed de kunne få.

Da Fair Dog bad om, at få lov til at vurderer hundene til sagen, blev vi afkrævet 400,- + moms i timen af internatet, med politiets velsignelse. Og internatet fik lov til at bestemme hvornår, hvilket betød 14 dage ekstra oveni den tid, som sagen allerede havde taget. 
Da vi anden gang skulle besigtige hundene, sammen med kammeradvokaten, politiet og en syn og skønsmand, måtte vi igen punge ud til internatet.

Sagen har været rigtig længe undervejs, men er nu endelig ved at nå sin ende. Sagen omhandler den omvendte bevisbyrde og lovligheden af hundelovens del om raceforbuddet og er i Landsretten d. 2 marts 2016.

En sag af denne karakter og med det lange forløb, er på nuværende tidspunkt løbet op i 232.000,- Så mange penge har Fair Dog desværre ikke. Vi har derfor brug for jeres hjælp. 
Vi har betalt de første 80.000 til sagen.

***********************************************************************************
Fair Dog er donations berettiget jf. ligningslovens §8A det betyder, at alle donationer fra 200 til 15.000,- er fradragsberettiget. Ønsker du/I at jeres donation skal indberettes til skat, så send os en mail kontakt@fairdog.dk

Donationer til denne vigtige sag, kan foretages via netbank eller mobilepay - Husk at skriv Frigg & Marley smile-humørikon 

Den Danske Bank
Reg nr.: 1551
Konto nr.: 10811856
IBAN No. DK9430000010811856
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK

MobilePay: 60194312

Følg evt Fairdog på fansiden på Facebook:
https://www.facebook.com/Foreningen.Fairdog/?fref=nf

Materiale om hundelov mm

Fairdogs hjemmeside under "Dokumenter" findes masser af artikler og undersøgelser om hundeloven, bidundersøgelser, statements og meget mere faktuel viden om hunde/hundelov og rettigheder og/eller mangel på samme.....

Hundeloven og dens konsekvenser!

Hundeloven og dens konsekvenser!   


De danske medier kørte medie-storm inden hunde-loven blev en realitet i 2010, men er pludselig blevet tavse da de opdagede hvilke konsekvenser den har fået. Hvad er meningen? 
Tusindvis af hunde er siden 17 marts 2010 blevet aflivet p.g.a loven. 
Ikke fordi de har været aggressive og har angrebet nogen men simpelthen fordi de enten er født efter at loven er indført eller fordi ejer skal flytte og kan ikke tage hunden med og ikke må overdrage den til andre. 

Loven er kommet til på det tyndeste og mest forkerte grundlag i Danmarks lov-historie. Ikke siden 1700-talet har der været en lov som minder om denne og selv den gang kunne man efter kort tid se at den ikke fungerede og den blev lavet om. 

Tallet 20.000 muskelhunde, som også har været fremme og som også ligger til grundlag for loven er fremkommet efter en udtagelse fra DKK (Dansk Kennel Klub) som havde læst en rapport fra Ishøj politi som i 2 dage de havde lavet en aktion imod såkaldte ”Farlige hund”. 
De ”farlige hunde” var ikke hunde som havde angrebet nogen eller blev brugt som kamphunde, -som forresten er et begreb og IKKE en race, men kun hunde som SÅ farlige ud. Det var op til de enkelte politibetjente at afgøre om hunden SÅ farlig ud. 
Politiet stoppede 54 personer med hunde på gaden og underøgte om personen havde kontrol over hunden og om hunden var registreret i Dansk Hunderegister. 
Ud fra rapporten kan man læse at ALLE havde kontrol over deres hund men at kun hver 4 hund var registreret. 
Dette tal har DKK så ganget op til 24.000 hunde og derefter rundet lidt ned for at få et tal som så pænt ud. Hvilken lommeregner har de brugt til at vurdere dette? 

FAIR-dog har siden sammenlignet bidskader før og efter loven og sørme om ikke ”de farlige hunde” kun står får ca. 6 % af bidskader i Danmark både før og efter mens hunde som Schäfer og Labrador står for næsten 78 % både før og efter lovens indførelse. Hvorfor mon ikke disse 2 racer er kommet på listen kan man kun gisne om men mon ikke det er fordi de 2 racer er de mest populære indenfor politiet? 

Hvorfor skal folk med de såkaldte muskelhunde stigmatiseres på den måde? 
De bliver råbt af på gaden, spyttet på og deres hunde bliver der sparket efter. 
Der findes næsten ingen steder i Danmark i dag hvor de kan få lov til at gå til helt almindelig træning med deres hunde. 
Lige så snart folk ser deres hund komme gående stille og fredeligt på en luftetur bliver de helt automatisk stemplet som rocker eller kriminelle, folk flygter over på modsatte fortov eller griber deres børn og tager dem op på armen, kun fordi folk efterlever lovens krav om mundkurv. For har hunden mundkurv på må den da være aggressiv og bide!! 

Loven er fremkommet pga. massehysteri og medieliderlighed. 
Hvilket medie i Danmark kunne ikke hive de værste gloser frem om ”kamphunde” og skambidning hvis lille Fido havde markeret lille Louise i armen, fordi lille Louise havde hevet lille Fido i ørerne, trukket den i halen og forsøgt at ride på den. 
Næ nej, lille Fido skulle da bare finde sig i det og acceptere sin skæbne som lille Louises kludedukke! 

Hvilken politiker i Danmark kæmpede ikke om pladsen på forsiden af Ekstrabladet for at fremme sin sag med at smide om sig med forkerte tal og rapporter som om de selv havde talt dem og skrevet dem og uden at have sat sig ordentligt ind i dem? 

Ingen af dem, hverken politikkere eller medier ville høre på de dyresagkyndige og se nu hvad det har afstedkommet. Hvalpe som intet har gjort bliver aflivet fordi deres bedstemor indeholde 20 % Am staf, hunde blive dumpet på internater fordi ejeren ikke kan klare flere tilråb på lufteturen, eller fordi boligforeninger forbyder deres beboere at eje hunde som tilfældigt er kommet på forbudslisten eller observationslisten. 

At loven så oveni købet strider imod EU direktiverne er der heller ikke nogen politiker eller medier der siger noget til. Loven er skruet sådan sammen at der er omvendt bevisbyrde, hvilket er i mod EU. 
Kan ejer ikke bevise at hunden ikke indeholder en af de forbudte bliver den aflivet! Hvor mange hunde er efterhånden ikke blevet aflivet på den bekostning uden at indeholde noget ulovligt! 
Der findes flere eksempler på at hunde er blevet aflivet øjeblikkeligt og ejeren bagefter har modtaget et brev fra politiet: ”Hov, det må du sørme undskylde. Du havde sørme ret, din hund indeholdte ikke noget ulovligt, Ups!” 
Som loven er nu er, bliver den heller ikke fulgt. Politiet læser loven som vinden blæser. Hvad kan gå an i den ene politikreds ender med aflivning af hunden i en anden? 

Dyrlægerne i Danmark bliver i dag sat i en umulig situation. De er blevet sat til at aflive hunde som intet har gjort og som er sunde og raske, men ingen af dem tør stå frem og nægte da det er imod loven. Jeg kender kun 1 dyrlæge som offentligt nægter at gøre det nemlig Gærum Dyreklinik i Frederikshavn. De skriver det endda på deres hjemmeside. GODT INITIATIV GÆRUM DYREKLINIK! Dette kunne andre dyrlæge lære af. 

Som Buster Larsen en gang sagde: ”Der er noget galt i Danmark!!” - og kan KUN give ham ret! 

Næ det ville klæde de danske medier og politikere at indrømme deres fejl og få ændret loven tilbage til hvad den var og så i stedet bede politiet om at opretholde loven som den stod skrevet i stedet, så ville der ikke være mange af disse FÅ men selvfølgelig ulykkelige sager med folk som er blevet bidt. 
Derefter skulle der køres en kampagne i medierne om hvordan man bør opfører sig og sætte sig ind i når man ejer eller påtænker at eje en hund og hvilke ting man bør lære sine børn når de har omgang med hunde!


http://www.hundeskolentrofast.dk/artikler/hundefakta/kamphunde.htm

Mundkurvs betydning.....

Mundkurvs betydning for en hunds adfærd

af Charlotte Fabis A - 17. december 2010 kl. 14:09


Dansk Dyrlæge Forening

Mundkurvs betydning for en hunds adfærd

 

Artikel

“An-antibarking muzzle for dogs and its short-term effektct om behaviour and salvia cortisol concentrations”

Cronin, Hemsworth, Barnett, Jongman, Newman and McCauley, appl. Animal Behavior Science 83 (2003) 215-226.

 

Undersøgelsen i artiklen består af to dele: Mundkurvens effekt på testhundenes adfærd og Mundkurvens effekt på testhundenes cortisol niveau.

 

Mundkurvens effekt på adfærd:

I forhold til kontrolgruppen udviser de hunde, der påføres mundkurv en anden adfærd. De ligger ned en større del af tiden, de bevæger sig mindre og de udviser ”underlegen adfærd”: holder hoved og hale nede samt lægger ører tilbage.

Efter fjernelse af mundkurven ses en øget aktivitet hos hundene, der bar mundkurv i forhold til kontrol gruppen.

I artiklen gives følgende forklaring: Adfærden kan skyldes hundens reaktion på en fremmed stimulus. Det kan også være en reaktion betinget af hundes sociale adfærd. Hunde kan lægge munden om en anden hunds snude og trykke let for at udvise kraftig dominerende/ truende adfærd. En hund, der bærer mundkurv, kan muligvis derfor opfatte mundkurvens tryk over snuden på samme måde og derfor udvise ”underlegen” adfærd, for at få ”truslen” til at stoppe.

 

Lugtesans:

Hunden har en utrolig god lugtesans (den bedste blandt domesticerede arter) og de kan lugte substrater, der er opløst ned til en hundrede del i forhold til, hvad mennesker kan lugte (”Clinical behavioral Medicin for Small Animal”, Overall 1997). Hundene bruger deres lugtesans til at få oplysninger fra artsfælder (”Clinical behavioral Medicin for Small Animal”, Overall1997). Dette er primært lugte fra urin og fæces, men det kan også være lugten fra talgkirtler i trædepuder og ører, samt fra analkirtler. Hvis hunde levede vildt ville de desuden bruge deres lugtesans til at opspore et bytte. Hunden får således en stor del af information om omverden via lugtesansen. Hvis man iagttager en hund i det fri vil man se den snuse til omgivelserne en stor del af tiden. Dette forgår med snuden helt tæt til og ofte i berøring med det, den lugter til, hvad enten det er en anden hund, jorden, et menneskes fremstrakte hånd og lignende.

Vurdering af mundkurvens betydning: Da en lukket mundkurv forhindrer en hund i at få snuden i nærkontakt med det, den vil lugte til, har jeg svært ved at forestille mig andet end, at det vil nedsættes hundens evne til at modtage stimuli via lugtesansen.

Pheromoner:

Pheromoner er lugtløse signalstoffer som opfattes af hjernen uden om hjernens bevidste del. Lige over ganen har pattedyr det vomeronasale organ, som opfatter disse signalstoffer og sørger for transporten til hjernen. Dette organ er meget rudimentært hos mennesker, men meget veludviklet hos hunde. Når man ser hanhunde stå og slikke på græsset, hvor f.eks. tæver har urineret, er det ikke for at slikke på det, men fordi tungen bringer pheromonerne til det vomeronasale organ.

Vurdering af mundkurvens betydning: Mundkurven vil fuldstændig forhindre en hund i at udføre denne naturlige adfærd.


Kommunikation med andre hunde:

Udover deres kropssprog bruger hunde deres mimik herunder også deres mund til at kommunikere med andre hunde.

For eksempel vil kortvarig slikken om munden være et udtryk for usikkerhed/venlighed og ikke-truende adfærd og sammen med andre elementer i kropsproget være med til at undgå at en konfliktsituation opstår. Et andet eksempel er formen på hundens mundvige: korte mundvige vil signalere truende adfærd, mens ”lange” tilbagetrukne mundvige vil signalere en mere ”underlegen”/usikker/venlig adfærd

Vurdering af mundkurvens betydning: Andre hunde vil have svært ved at se ovenstående signaler hos en hund, der bærer mundkurv. Det er derfor svært at tro andet, end at en mundkurv vil nedsætte hundens evne til at kommunikere med andre hunde. Derved nedsættes dens evne til at undgå konfliktsituationer også.


Konklussion

Ud fra ovenstående er det vores vurdering, at en mundkurv vil have en grad af negativ effekt på hundens livskvalitet i form af nedsat aktivitet, højere grad af ”underlegen” adfærd (i hvert fald på kort sigt), nedsat evne til at modtage stimuli (lugte, pheromoner) og nedsat evne til at kommunikere med andre hunde.

 

Straf ejeren - ikke hunden....

....den kan jo ikke læse eller forstår, at den er underlagt menneskers love. Den opfører sig som en hund, ligesom mennesker opfører sig som mennesker - etc etc etc. Hvorfor skal den lade livet for at være en hund?  Hvis vi vil have den til at handle anderledes, må vi jo tage konsekvenserne, når det ikke lykkes - det er jo os, der opstiller reglerne. 
Og så er hunde og andre dyr ikke bevidst ondskabsfulde - den egenskab har mennesker patent på.
 
Konklusionen om aflivning er, at vi straffer hundene i stedet for ejeren.... plus at vi mangler et meget mere nuanceret hundelov, hvor ALLE har RET til at blive hørt - ligesom lovene for menneskelige handlinger 
Nogen kalder det retssamfund............

Sagen fra 2012 i Danmark, hvor en mand skød en hund, fordi den mange gange strejfede og løb ind på hans ejendom med dyrehold. Han skød den med loven i hånden og det skabte mega debat i hele landet.
Torben Elmedal fra Dyrenes Beskyttelse skriver den 16. april 2012 i "Politikken" :

  
http://politiken.dk/debat/ECE1597611/straf-hundeejeren---ikke-den-sagesloese-hund/


Fra den anden side af jorden:

Owner problem, not dog problem - expert

By Paul Harper

2:10 PM Monday Jan 23, 2012

The Government needs to approach dog attacks in a similar way to anti-drink driving and smoking campaigns, a dog behaviour expert says.

A spate of dog attacks in recent days has once again sparked calls for certain breeds to be banned, but DSS Animal Management managing director Barry Gillingwater believes society needs to focus less at the dogs and more on the owners.

"We don't have a dog problem in New Zealand - what we have is a people problem. One of the symptoms of that people problem is dog problems," he said.

"The problem is any dog, of any breed, can bite and be aggressive. It just depends on the way they've been brought up, and the way their owner socialises and owns them.

"If the owner has high standards and does it properly, any dog will be fine. If the owner doesn't care, or doesn't want to socialise their animal, you've got a problem.

The problem was people who want a more aggressive breed of dog are not likely to want to socialise the aggressive nature out of them, he said.

"Because a lot of people get dogs with the so-called aggressive reputation, because they get them as a deterrent to stop people in their area robbing them, they've got no intention of socialising them."

Mr Gillingwater advocated for a public awareness campaign similar to those used to combat drink driving and smoking.

"What they did was achieve a change in social habits and a habitual change for the human animal takes quite a while, but it is possible.

"The next challenge could well be dog owners.

"Over a 10 year period - because that's how long it will take - you will gradually get change. But you will never get an entire change because you are dealing with the human animal and you won't get 100 per cent buy in."

Spate of dog attacks on children

Three children have been attacked by dogs in less than a week.

A nine-year-old girl was left with deep cuts to her head and arm after being attacked by her neighbour's American bulldog in Rotorua yesterday afternoon.

An 18-month-old girl suffered significant injuries to the right side of her face and stomach when the family's pitbull-staffordshire cross launched itself at her in Porirua on Saturday.

And a three-year-old boy remains in a critical condition following an attack by doberman-staffordshire-bull-terrier in Ashburton on Wednesday.

Mr Gillingwater, whose company runs courses for socialising dogs, said there were three factors present in dog attacks on children; the child's lack of experience and knowledge of how to act around dogs, a lack of supervision, and whether or not the dog had the proper socialisation.

He said small children who are bitten are often visiting extended family members whose dog is not used to the child.

"What we teach is any young child and dog interaction, even if it is a little poodle or Labrador, is to be supervised directly by parents," he said.

"It has to be direct, or keep them totally separate."

Mr Gillingwater said most farm kids are brought up with dogs from an early age.

"You only have to look at statistics from around New Zealand and you will see, dog attacks on farm kids are almost non-existent, because farm parents teach farm kids how to behave around dogs. But city kids wouldn't have a clue because their parents wouldn't have a clue."

That view was mirrored by New Zealand Kennel Club president Owen Dance, who told Radio New Zealand owners need an awareness of canine behaviour to keep children safe.

"When your child is old enough to understand, you teach it. You teach it dog language and human language are very different. Actions that imply affection between humans, like cuddling, staring into the eyes, or putting your head alongside another head, are in fact very threatening behaviours for dogs. And they will defend themselves."

Mr Dance said until parents have a better understanding of dog behaviour, dog attacks are "inevitable".

"I don't mean to imply I'm not sympathetic to these children who were hurt - it's terrible, but I think it is very significant that it is hard to find an example, I can't think of a single example, of a farmer's child being bitten by a farmer's dog.

"And in nearly 40 years in the kennel club I have never heard of a kennel club member's child being bitten by one of their dogs.

"Where dogs and children are raised by people who know dogs and children well enough to know how they interact, you are not going to get dog bite incidents."

Inquiry into dog laws

Local Government Minister Nick Smith has said he is concerned about the recent spate of serious attacks and promised yesterday to begin a stalled inquiry into laws governing dangerous dogs.

The investigation had been due to take place last year.

Mr Gillingwater said the law was already tough enough, and felt that banning breeds may be too hard.

"It's very difficult to ban something - you can't go out and shoot every one of them."

He did feel owners should need to be licensed, however.

"I'm an advocate of actually licensing the owner, like driving a car or owning a firearm, you have to do something like a license which can be revoked."

Les Dalton of the Institute of Animal Control Officers agreed, and was keen to talk to the minister about possible changes.

"But the Dog Control Act at the present time is sufficient, whereby if there's a dog threatening public safety animal control officers are empowered to enter those properties with police and seize the dogs and the penalties are certainly very high,'' he told TVNZ this morning.

He said breed-specific legislation did not seem to be working overseas and he was not in favour of that.

"But certainly we have cross-bred dogs here of an undesirable breed I think."

A conviction for failing to control a dog causing injury can carry a three-year jail term and a $20,000 fine.

 

DDDs svar til justitsministeriet

                                                                   10.februar 2010

                                                                     JØ/sagsnummer

Justitsministeriet

Dyrevelfærdskontoret

Att. Mette Johansen

Sagsnr. 2009-5430-0159

Høring vedr. delbetænkning om farlige hunde udgivet af Justitsministeriets udvalg om hunde

Justitsministeriet har d. 20. januar 2010 udsendt ovenstående høring.

Den Danske Dyrlægeforening har følgende bemærkninger til delbetænkningen:

DDD bifalder indstilling fra et flertal af udvalgets medlemmer: Et forbud mod hold af

visse hunderacer vil ikke nytte og vil have massive negative konsekvenser. DDD kan kun

undre sig over at en sådan central konklusion draget af et flertal i udvalget ikke

fremdrages i delbetænkningens indledning, men står opført som et tilfældigt afsnit langt

nede i kapitel 2 i delbemærkningen.

Den Danske Dyrlægeforening finder udvalgets indstilling til at politiet får udvidet deres

reaktionsmuligheder hensigtsmæssigt. Pålæg om indhegning, luftning ved myndig

person og luftning af hund uden andre artsfæller samt en definition af det at føre hund i

snor er alle tiltag der giver mening i forhold til formål i kommissoriet. DDD støtter

således også at pålæg følger hunden (som nævnt i vores høringssvar vedr. Forslag til Lov

om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven af 11. september 2009) og at der kan

samarbejdes omkring oplysninger vedrørende lovpligtige ansvarsforsikringer samt at

der kan finde en mærkbar forhøjelse af bødestraffen sted som beskrevet i slutning af

afsnit 2.3.

Specifikke bemærkninger

:

Kap. 2 del 2.1 Udvalgets overvejelser om et forbud mod hold af visse hunderacer – den bundne

opgave:

1) Omvendt bevisbyrde – Udvalget anfører at en model for et forbud mod visse hunderacer

nødvendigvis må bygge på den såkaldte norske model med omvendt bevisbyrde. Dette

indebærer at det er hundeejeren, der i tvivlstilfælde skal dokumentere hundens race eller

type. DDD vil gerne understrege, at det såkaldte

presumptionsansvar normalt anses for uetisk

og at det er i strid med menneskerettighederne at anvende omvendt bevisbyrde, idet det bør

være op til anklagemyndigheden at bevise og sandsynliggøre at den anklagede er skyldig.

DDD finder det her relevant at citere daværende økonomi- og erhvervsminister Bent Bendtsen i

svar til Jan Trøjborg om at indføre omvendte bevisbyrde i konkurrenceloven:

”Uanset at det er muligt at fravige EU-reglerne med hensyn til bevisbyrden, så vil jeg som nævnt i

indledningen advare herimod, idet Danmark fortsat bør være kendt for at give sine borgere og

virksomheder en fair behandling, når de er i myndighedernes søgelys.”

Hovedbestyrelsen

2

Baggrunden for revideringen af hundeloven er blandt andet at se på behov for yderligere tiltag i

forhold til hunde, der kan være farlige for deres omgivelser. Sædvanligvis skal den kriminelle handling

kunne bevises, for at der kan foretages en strafudmåling. I forslag fra mindretal i udvalget skal

hundeejeren kunne bevise sin uskyld. En sådan omvendt bevisførelse vil altid resultere i at

unødvendigt mange bliver kriminaliseret.

Med en bekæmpelse af uforsvarligt ejerskab af hund for øje, vil det være langt mere formålstjenstligt

at rette politiets ressourcer og udvide politiets reaktionsmidler overfor de uansvarlige hundeejere

som nævnt under 2.3 i kapitel 2.

2)De udvalgte 14 racer som kunne tænkes omfattet af et forbud – som det fremgår af teksten bygger

udvælgelsen af de 14 racer udelukkende på

anseelser og forventninger om mulige kommende generationer

af farlige hunde –

ikke på faglighed, statistik eller et erfaringsmæssigt grundlag. Der er således tale om

en normativ vurdering, hvilket afspejles i den lidt famlende holdning til om racen Stafford Shire Bull

Terrier skal inddrages i selskabet af de 14 stigmatiserede racer eller ej.

Generelle bemærkninger

:

Kommissoriet og den politiske proces:

DDD bifalder den indledningsvise åbne formulering af udvalgets kommissorium, hvor der i

korporatismens oprindelige ånd sker en inddragelse af interesseorganisationerne i den politiske – og

administrative beslutningsproces med det formål at der skabes efterfølgende opbakning til de

beslutninger som organisationerne selv har været med til at træffe.

DDD kan derfor kun beklage, at formanden for udvalget d. 12. august 2009 bliver pålagt en bunden

opgave af Justitsministeren i form af udarbejdelse af modeller for et forbud mod kamp- eller

muskelhunde efter at arbejdet i udvalget er påbegyndt. DDD finder at en sådan politisk iver efter at

fremstå handlekraftig, kan resultere i forslag, som fremstår ufuldstændige og i værste fald fører til

kriminalisering af almindelige mennesker. Der er således mange lighedspunkter mellem den

kontroversielle knivlov og de forslag der stilles som svar på den bundne opgave i hundeudvalget.

Samtidig risikeres ved denne fremgangsmetode - hvor kommissoriet suppleres med bundne opgaver

hen ad vejen - at den ellers demokratiske inddragelse af interesseorganisationer i forberedelse af

lovforlsag fremstår som rent ceremoniel.

Den efterfølgende mediedækning af en lækket delbetænkning med fokus på den bundne del af

opgaven samt et mindretals løsningsforslag bidrager yderligere til en svækket tro på at de normale

parlamentariske spilleregler overholdes.

Forvaltning som vinden blæser....

Politiet fortolker og forvalter hundeloven, som vinden blæser

af Charlotte Fabis A den 5. januar 2012 kl. 21:53

Flere gange har vi set sager hvor ET enkelt sting har udløst krav om aflivning uanset hvordan skaden er sket eller hvorfor skaden er sket. Der skeles ikke til om det er en skade forårsaget i leg, eller forsvar af sig selv eller sin ejer. I andre sager ses direkte angreb på mennesker og hunde, hvor hundene slipper med en løftet pegefinger.

Nogle navne er ændret af hensyn til deres ejere.

I sagen om Matti en Ung Rottweiler som i leg kom til at skrabe en anden hund som derfor fik lagt et sting for at lægge et dræn, som er ganske almindeligt for at undgå infektion eller i tilfælde af at der skulle opstå infektion, blev Matti krævet aflivet af Købehavn Vestegns Politi. Efter at medierne gik ind i sagen blev Matti dog frikendt og sendt hjem til sin ejer, men havde medierne ikke kommet på banen, ville Mattis unge liv temmelig sandsynligt være endt.

http://www.ritzauinfo.dk/pressrelease/detail.do?pressId=34891&type=bytheme&searchKey=45abf510-ef0f-11e0-8021-6f37f9007d07&themeId=1060&pageIndex=1

I sagen om Django en Schæfer som sammen med sin ejer var ude og træne på en plads som bruges til hundetræning blev Django angrebet bagfra af en anden hund og forsvarede sig selv. Politiet forlangte også i denne sag Django aflivet, inden sagen var endelig afgjort traf ejeren til Django den tunge beslutning om at lade ham aflive, da han ikke ville byde sin hund at han enten skulle sidde længe på et internat, eller iføres mundkurv resten af sit liv. I enhver sag om overtrædelse af hundeloven følger en bøde, ejeren nægtede at betale bøden og sagen kom derfor for retten hvor Django's ejer blev frikendt. Django forsvarede sig selv.

Side 14 http://www.e-pages.dk/dchff/93/16

I sagen om den lille Lhasa Apso Bogart som blev aflivet i August 2011 stod ejeren og ventede på at komme over vejen da en stor lastbil var igang med at bakke ved et indkøbscenter, bag ejeren ret tæt på stod ligeledes en dame som ventede på at komme over vejen. Bogart stod lidt skråt bag sin ejer i kort snor. Damen som stod bag havde ikke set Bogart før hun blev bidt i anklen. Damen måtte en tur på skadestuen hvor man i lokalbedøvelse lagde støtte sutur, damen var på blodfortyndende medicin så det var nødvendigt at få stoppet blødningen. Uheldet skete d 6 April 2011 den 3 August vælger Københavns Vestegns politi at afhente Bogart hos sin 79 årige gamle ejer og pensionsanbringe ham indtil han skal aflives, som han bliver den 10 August 2011. Bogarts ejer nægter ligesom Django's ejer at betale bøde da han ikke mener at han selv eller hans hund er skyldig. Den 4 Januar 2012 bliver Bogarts ejer frikendt og dommeren lægger vægt på at det ikke kan udelukkes at damen har trådt på Bogart eller skubbet til ham da hun stod meget tæt på Bogart og hans ejer og Bogarts ejer kunne ikke have gjort noget anderledes for at undgå uheldet.

I Sagen om E kommer ejeren ind af opgangsdøren efter at have luftet E, samtidig kommer modparten ud af sin dør lige indenfor og modpartens hund fare frem, gør og snerre af E som reagere ved at bide den anden hund. Modparten hiver kraftigt i snoren til sin hund og får trukket begge hunde med sig tilbage i sin lejlighed. E's ejer får kontrol over sin hund hvorefter modpartens hund angriber og bider E's ejer. E bed en gang i selvforsvar og bliver dømt til aflivning på trods af at også hun forsvarede sig selv. E's ejer må på skadestuen og behandles for hundebid - politiet nægter at modtage anmeldelsen for at E's ejer blev bidt. E blev aflivet - Mange ting gik galt i den sag og sagen ligger nu hos ombudsmanden.

I sagen om Labradoren som bed en lille Pomeranierhvalp ihjel, blev ejeren af Labradoren påbudt at hunden skulle føres i snor.

http://www.sn.dk/Loes-hund-lever-videre-efter-hvalpedrab/Naestved/artikel/123086

”Pomeranierhvalpen Monique nåede ikke at fylde fem måneder, før hun blev bidt ihjel af en brun labrador uden snor ved Herlufsholmskoven.

Labradoren får lov at leve videre, og det undrer Moniques ejere, Henrik og Ulla Mørkeberg fra Næstved.”

Der blev lagt vægt på at labradoren var en familiehund, men hvilken hund i Danmark er ikke en familiehund?

I dette tilfælde kan man ikke tale om at hvalpen har udgjort nogen trussel for den voksne labrador, eller dennes ejer. Labradoren var for øvrigt ikke i snor.

I sagen om de 2 ruhårede jagthunde, som skambed en tredie hund.

http://www.tvsyd.dk/artikel/101247:Ikke-kun-kamphunde-kan-aflives

Politiet konstaterede, at de to hunde ikke står på listen over uønskede hunderacer. Og når der ikke er tale om angreb på mennesker, mente politiet ikke, at hundene kan aflives.

Ingen af ovenstående sager omhandler hunde på forbudslisten.

I et svar afgivet af den tidligere justitsminsster til Folketingets retsudvalg d. 29 April 2010 skrives der: Ved skambidning forstås ”at skade slemt ved bid”. Skade skal forstås i overensstemmelse med brugen af ordet i straffelovens § 245, stk. 2, dog således at skaden kan påføres både mennesker og hunde.

Som skade anses bl.a. sår eller flænger, der kræver syning.

Skader på et menneske vil almindeligvis have nødvendiggjort lægehjælp eller længere tids sygeleje eller uarbejdsdygtighed, og skader på andre hunde vil almindeligvis have nødvendiggjort dyrlægehjælp.

Hvis det er nødvendigt at aflive den angrebne hund på grund af dens skader, eller hunden dør i forbindelse med angrebet, vil der ligeledes være tale om skambidning. Det forudsættes, at aflivning efter den foreslåede bestemmelse ikke kan ske, hvis overfaldet og skambidningen undtagelsesvis er fremkaldt ved et uretmæssigt og umiddelbart forudgående angreb mod den pågældende hund eller dens besidder, sådan at hundens adfærd må betragtes som et naturligt selvforsvar eller forsvar af hundens besidder. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en person begår vold mod hundens besidder, eller en person, herunder besidderen selv, slår og mishandler hunden

http://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/l163/spm/20/svar/710865/836937/index.htm

I andre sager ser vi listehunde som ingenting har gjort men som bliver konfiskeret og krævet aflivet.

I en sag om et ungt par som midlertidigt går fra hinanden bliver hunden konfiskeret og krævet aflivet da politiet mener at hunden da er ejerskiftet fordi den, som står på reg. papirerne ikke længere bor på adressen. Hunden er fra før 17. Marts 2010 og de har købt den sammen, men på købstidspunktet tænkte de ikke over at påføre dem begge som hundens ejer.

Nordjylllands politi som havde denne sag var af den mening at det var parret som havde bevisbyrden, men sådan forholder det sig ikke. I sager med Listehunde født og anskaffet FØR 17. Marts 2010 er det politiet, der har bevisbyrden.

Det lykkedes ikke Nordjyllands politi at løfte sin bevisbyrde og efter 14 uger på internat kom hunden hjem til sine ejere.

I en anden sag bliver en listehund konfiskeret og aflivet inden sagen når at starte på grund af manglende mundkurv. En sådan sag bør kun kunne give bøde, men det lader til at politiet har deres egen fortolkning af den del af loven.

 

”Vedrørende dit spørgsmål om mundkurv kan det oplyses, at du første gang vil få en bøde på 3000 kr.

Hvis man herefter fortsætter med lade sin hund færdes uden mundkurv kan politiet tage hunden og lade den aflive.

Det vil bero på et juridisk skøn fra politiets side hvor mange bøder man skal have før en eventuel konfiskation og aflivning vil kunne komme på tale.

De efterfølgende bøder vil ligeledes stige for hver gang.

Med venlig hilsen

Sydsjælland og Lolland-Falsters POLITI”

Østjyllands politi skriver;

”Er man ejer af en hund og den er på listen over de 13 forbudte racer, SKAL den gå med forsvarlig lukket mundkurv. Gør den ikke det, er det underlagt bødestraf.

Politiet udsteder så påbud om at hunden skal gå med mundkurv. Overtræder man påbuddet kan aflivning komme på tale”

Ingen steder i hundeloven står det skrevet at en overtrædelse af mundkurvs påbuddet kan resulterer i aflivning af hunden.

I Rigsadvokatens skrivelse i November 2010 vedr. de nye regler i hundeloven står skrevet:

Overtrædelse af reglerne om, at hunden ikke må overdrages og altid skal føres i bånd og være iført mundkurv bør ifølge bemærkningerne til lovforslaget svare til niveauet for overtrædelse af pålæg om bånd/mundkurv meddelt i medfør af hundelovens § 6, stk. 2, det vil sige 3.000 kr.

Bemærkningerne til lovforslaget må efter Rigsadvokatens opfattelse forstås således, at de nævnte bødestraffe som udgangspunkt skal forhøjes med 50 pct. i gentagelsestilfælde, jf. afsnit 3.3.2. ovenfor.

Ingen steder er det nævnt at en overtrædelse medfører aflivning af hunden.

http://www.rigsadvokaten.dk/media/RM_5-2009.pdf

Sagsbunkerne er enorme, konsekvenserne for både hundeejerne og hundene er enorme ovenstående er kun ganske få eks. på hvordan det står til med den danske version af en hunde forbudslov.

De danske hundeejere kan på ingen måde føle sig trygge eller sikre, og det er under alt kritik, at dele af den hundelov ikke sættes i bero hurtigst muligt, indtil der findes en fornuftig og holdbar løsning.

Copyright Fair Dog

 

Uprofessionel og rystende håndtering af hundeloven

af Charlotte Fabis A den 13. juni 2012 kl. 22:45 ·

Jeg er rystet over hvor uprofessionel håndhæverne af hundeloven er. Aldrig har jeg set så mange fejl, ligegyldighed og ignorering af forvaltningsloven og retsplejeloven.

Det virker nærmest som om at de ingen kendskab har til de 2 lovgivninger og hvis de har, så skjuler de det godt.

I stort set samtlige af de sager, som jeg har været involveret i begås der fejl og retssikkerheden, som i forvejen ikke er tilstede når det er sager som omhandler hundeloven, undergraves yderligere i sagsbehandlingen af sagerne. Det er himmel råbende og grotesk at der begås så mange fejl i det danske retssamfund. Det får mig til at tænke over hvor mange fejl der ellers begås.

Faktuelle informationer og dokumentation lægges ikke til grund i afgørelser, det gør derimod vidneudsagn som ikke er upartiske og vurderinger som er foretaget af menig mand og ikke fagfolk. De sigtede bliver ikke hørt og ikke vejledt som loven ellers foreskriver.

Ejerne bliver mødt med et stykke hjemmestrikket papir fra myndighederne, hvor de bliver bedt om at skrive under på at de har ret til at aflive deres hunde og at det vil spare dem for enorme økonomiske omkostninger. Det er pression og hører sig ingen steder hjemme.

Da Rigspolitiet blev spurgt om, hvor i loven der var hjemmel til at præsenterer den slags for hundeejeren var svaret – ”det er der ikke hjemmel til i nogle lovgivninger, men at det sandsynligvis blev gjort på den måde for at undgå misforståelser og hjælpe ejerne”. Ejerne er ikke blevet vejledt om deres rettigheder og klage muligheder, så det kan umuligt være for at hjælpe hundeejerne. Det er desuden en klokkeklar overtrædelse, at bruge økonomi til at presse folk til at afstå fra at gøre brug af deres rettigheder.

Det skal siges at i de tilfælde hvor denne metode har været brugt har hundene ikke forvoldt skade, men været af det forkerte udseende/race.

Når sagerne så er afgjort modtager ejerne en bøde, selve bødesagen kan så komme for domstolene. Men udover bøden modtager ejerne endnu en økonomisk straf, foruden at deres hunde skal sidde i flere uger på internat, så lader det til at politiet er af den opfattelse at der i loven står at hundeejerne SKAL betale for opholdet på internaterne uanset sagens udfald. Men i loven står skrevet.:

§ 6 b Stk.4. Politimesteren, i København politidirektøren, afholder omkostningerne ved hundens anbringelse i pension, men kan kræve beløbet refunderet af besidderen.

Der står ikke at de SKAL, der står at de KAN. Men i samtlige sager har politiet sendt en uspecificeret regning til hundeejerne.

Gentagende gange og stort set i alle sagerne, læser jeg at de politifuldmægtige som afgører de fleste af sagerne, sidder og skriver adfærdsvurderinger af hunde. De vurderinger lægger de så til grund for deres afgørelser. Hunde som de aldrig har mødt, og som aldrig er blevet adfærdstestet af en sagkyndig. Alligevel mener de fuldmægtige, at de er i stand til at komme med adfærdsbedømmelse af en hund, som de kun har læst om og som de absolut ikke har den faglige kompetence til at vurderer. Det er under alt kritik og helt grotesk.

Hunde må ikke længere være hunde og reagere naturligt. De tillægges menneskelige egenskaber og adfærd, som de på ingen måde kan eller skal leve op til.

Et par eks.

  • En stor hund kan ikke føle sig truet af en lille hund.
  • En hund som der bliver trådt på, må ikke bide eller gøre udfald – hunde skal jo kunne være i nærheden af alle mennesker.
  • En hund som bliver angrebet af en anden hund, må ikke forsvare sig selv. Det er ikke naturlig adfærd og betragtes som en farlig hund.

Der er utrolig mange eks. - jeg må tage mig selv i at bide mig selv i tungen og ryste på hovedet.

Klagefrister er der også problemer med. Lørdag, Søndag og helligdage tælles med i de 10 dage man har, men i hundelovens § 6 c står noget ganske andet, men det ignoreres og aflevere man klagen om mandagen så er det bare for sent. Too bad.

I bekendtgørelse af lov om hunde – LBK nr 259 står skrevet.:

§ 6 c. Fristen for at klage over en afgørelse truffet af politimesteren, i København politidirektøren, efter § 6, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, er 10 dage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre justitsministeren bestemmer andet.

Ikke alene er hundeloven et makværk og helt tåbelig skruet sammen, men håndhævelsen af den er løbet helt af sporet og efterlader et skræmmende og bekymrende indtryk af vores lovgivere og håndhævere i lille Danmark.

Copyright Charlotte Fabis Andersson

www.fairdog.dk

Er DU klog ........ ?

Kig på billederne af alle disse skønne hunde :

Hundeposter

- og giv så et helt ærligt svar på, om du kan se forskel på forbudte og ikke-forbudte hunde.
Kan du ikke det - hvilket INGEN kan uden fex DNA test - så giver det nok grund til, at man IKKE kan - eller skal - dømme efter udseendet.

Lidt statistik til eftertanke...

der er en risiko ved alt hvad vi laver....

- og det er ikke just hunde, der topper i statistikken:

 

Sammenligning af ulykker i Danmark med fatal udgang - Børn

af Charlotte Fabis A 

Over de sidste 10 år - fatale ulykker med børn

Hunde - 1 Dødsulykke forårsaget af en Briard

Heste -  18 Dødsulykker

Drab på børn begået af Forældre - 43  Drab

Drukneulykker - 231 Børn 

Daginstitutioner - 4 dødsulykker

Hjemme/fritidsulykker - 184

Bilulykker - 280

Brand - 37

Vådeskud - 15

EL-Ulykker - 11

Kvalt i barnevognssele - 9

Kvælning på legeplads - 10

 

Hvem og hvad skal man frygte mest ?

 

Hunde - http://www.bt.dk/krimi/8-aarig-pige-blev-bidt-ihjel-af-hund
 

 

Heste

Det er anslået, at ridning og anden omgang med heste årligt forårsager omkring 5.750 ulykker og 1-2 dødsfald. Hyppigst rammes piger under 19 år. Da mange af ulykkerne kan forebygges, fordi de skyldes uforsigtighed, har det interesse at belyse ulykkesmønstret.

 

Forældre - Den seneste opgørelse fra Rigspolitiet viser, at 30 børn er blevet dræbt af deres forældre fra 2002-2008.Den seneste opgørelse fra Rigspolitiet viser, at 30 børn er blevet dræbt af deres forældre fra 2002-2008

http://www.berlingske.dk/danmark/foraeldre-staar-bag-flest-boernedrab

dertil er lagt de ulykkelige episoder der har været de sidste 4 år 

 

Drukneulykker - http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1365514.ece

 

Ulykker . Hængningsulykker i daginstitutioner er meget sjældne. I Ulykkesregisteret, som indsamler data fra fire skadestuer, som tilsammen dækker 12 procent af Danmark, er der registreret i alt fire hængnings- eller strangulationsulykker i daginstitutioner i perioden 1998-2009. En lidt forsimplet beregning fortæller, at i hele Danmark har der i perioden været godt 33 sådanne ulykker. I gennemsnit svarer det til knap tre hængnings- eller strangulationsulykker om året. Heraf har meget få dødelig udgang, men det sker i cirka to tilfælde over en periode på 10 år, at et barn dør ved hængning eller på anden vis bliver kvalt i pædagogers varetægt.

 

Andre ulykker http://www.si-folkesundhed.dk/Ulykkestabeller/da/spospohva.shtml

 

Alvorlige og mindre alvorlige ulykker årligt i Danmark

 

Daginstitutioner ca 20.000 årligt

Hjemme/friitids ulykke  160.000

Bilulykker 10.800

Hundebid - 514  

Ridning - 892

Ulykker på legepladser - 1532

Ulykker med legetøj - 708

Ulykker på havetrampolin - 827

 

Kønsforskelle

 

Drenge udgjorde 215 af de 303 dødsulykker, eller

71%. Drengenes andel af hjemme/fritidsulykker var

73%, og de udgjorde 69% af de børn, der døde i

trafikken. Drenge var overrepræsenteret i alle typer

af dødsulykker på nær brand og fald

 

Hysteriet har bredt sig.......

Kamphunden kommer Kamphunden kommer - kan du se problemet ?

af Charlotte Fabis A den 27. oktober 2011 

Kan du se problemet ?

Igennem en del år har der været bragt artikler med bloddrypende overskrifter ”kamphund dræber jagthund” ”kamphunde ødelægger for millioner”, ”Kamphund i kachotten”, Kamphund bed ægtepar” mfl. Medierne følger historierne op med billeder af gabende eller aggressive muskelhunde uanset hvilke hunderacer der er tale om. Læserne bider på den slags overskrifter og danner sig egne billeder på nethinden.
Ganske ofte er de historier behæftet med den ene faktuelle fejl efter den anden og selvom det viser  sig at historierne ikke holder vand, hører det til sjældenhederne at medierne retter deres fejl og gør de det, er det ofte flere dage efter i et lille bitte hjørne af avisen og læserne ser ikke dementiet.
Skaden er sket og mange har fået den tro at der er tale om super farlige hunde som raserer hele Danmark og overfalder alt og alle. Mange går rundt med den tro at disse hunde skulle være farligere end andre hunde, selvom det er langt fra sandheden, men medierne har magten og kan få alle til at tro på julemanden, alfer og talende havenisser hvis de ville. Nu er vi så endt med et Danmark med cynofbi og mange går rundt med en skræk og frygt. Men hvor reel er truslen ? Siden 1970 har vi i Danmark haft 3 drab på mennesker begået af hunde – INGEN af hundene var af racer eller blandinger af dem som er på forbudslisten. Hvis vi taler om chancen for at blive slået ihjel af dyr så er der større chance for at blive slået ihjel af en hest eller ko end af en hund, så hunde er relativ sikre at omgås. Siden 1998 frem til 2009 havde antallet af bid ligget stille, men fra 2010 og til dato er antallet af bid steget. Hvordan vil man forklare det når nu man har indført en lov, hvor 13 efter sigende ”farlige” hunderacer skal gå med snor og mundkurv ? Og man ikke længere må anskaffe sig en af de nu forbudte racer, dvs at der er ikke blevet flere af dem. Andre lande som indførte forbud mod specifikke hunderacer og udråbte dem til at være den store stygge ulv, oplevede det samme. For mig er der ingen tvivl, der er simpelthen tale om panik politik effekten, når lovgiverne laver en lov ud fra tro og ikke viden giver det bagslag. Mange går rundt med den tro at loven ikke gælder dem, for de ejer jo ikke sådan en listerace og de overskrifter der har været i aviserne er jo ikke sådan nogle pusse nusse hunde som dem de har hjemme i sofaen. Loven som den er udformet TALER simpelthen ikke til alle hundeejerne. Lovgiverne og medierne peger fingre af helt specifikke hundeejere og deres hunde og de er nu stigmatiseret og brændemærket som kriminelle og uansvarlige hundeejere – DET ER DEM LOVEN GÆLDER IKKE ALLE OS ANDRE.

Medierne og politikerne tager gruelig fejl.

Kamphund amok på kvinde - Kvinde i koma efter angreb fra Kamphund.

Sådan lød overskrifterne i medierne i Juni 2011

http://www.jv.dk/artikel/1136089:Esbjerg--Hund-gik-amok-paa-sin-ejer-i-Esbjerg--Kvindeopereret-

for-bid-i-ansigtet

MEEEN heller ikke her var der tale om ”kamphunde” eller det som folk forbinder med ”kamphunde” Her var der tale om en Schæfer http://www.jv.dk/artikel/1136784:Esbjerg--Schaefer-gik-amok--Kvinde-fra-Esbjerg-er-vaekket-afkunstigt-koma

Overskriften i BT lød dramatisk og blodig KAMPHUND I KACHOTTEN

http://www.bt.dkkamphund-i-kachotten/

Man ser overskriften og tænker nu igen, men prøv at læs hele artiklen... Ups det var vist ikke det billede du havde fået vel ? Nej det var en Schæfer. 

Overskrifter Jagthund bidt af Kamphund - jagthunden døde

http://www.nordvestnyt.dk/artikel/33215:Odsherred–Jagthund-bidt-af-kamphund

http://www.nordvestnyt.dk/artikel/33270:Odsherred–Obduktion-frifinder-kamphund

UPS det var så ikke en kamphund, jagthunden var kørt ned, måske af en kamptanks ?

Journalisten var lidt hurtig ude.

Overskrift – Ægtepar angrebet af løse kamphunde

http://www.nordvestnyt.dk/artikel/32130:Holbaek-To-angrebet-af-loese-kamphunde

UPS det var ikke kamphunde men en Grand Danois

http://www.nordvestnyt.dk/artikel/32287:Holbaek–Det-var-en-grand-danois–der-bed-to

Her skrives "kamphund" ikke andet men i politirapporten og artiklen fra TV2 står der hundens race

- DOBERMANN

http://www.dr.dk/Regioner/Fyn/Nyheder/Svendborg/2011/02/06/121445.htm?rss=true

http://www.tv2fyn.dk/article/287978:AEldre-mand-overfaldet-af-dobberman?rss

her skrives så den rette race nemlig Dobermann, men den er så iflg. DR også en "kamphund"

Muskelhund bider lille hund ihjel

Her skrives først at en hund er blevet angrebet af en Muskelhund, blæser historien op med billed af

en muskelhunds gaben, som iflg dem vist skal vise at den er aggressiv. Det viser sig så at den hund

som angreb var en Berner Sennen, som så nu er blevet en muskelhund. ( journalisten fik dog rettet

muskelhund til Berner Sennen )

http://radiohorsens.dk/?artikel=26198

Muskelhunde ødelægger for millioner

Boligforening er magtesløs og frustreret over, at politiet ikke fjerner muskelhunde fra lejligheder i

Aalborg Øst. Hundene har for nyligt ødelagt en lejlighed for en kvart million kroner

http://ekstrabladet.dk/112/article1384426.ece

Sagen kom på daværende justitsminister Lars Barfoed bord efter spørgsmål fra Marlene Harpsøe fra

DF

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Afdelingsbestyrelse:

Lov om kamphunde virker ikke” fra BOLIGEN nr. 11 – 2010

og de i artiklen viste billeder, samt herunder besvare:

- om ministeren har forståelse for, at afdelingsbestyrelsen

føler sig skuffede over politiets håndtering af de i artiklen

omtalte sager, og

- om ministeren mener, der skal lægges dyremishandling til

grund for at fjerne ulovlige hunde, og

- om ministeren finder politiets arbejde godt nok, når beskeden

til afdelingsbestyrelsen for ikke at gribe ind er, at

der ikke er nok ressourcer, og

- om hvordan ministeren vil sikre, at politiet handler jf. loven,

når de møder ulovlige hunde i deres arbejde, og

- om ministeren vil redegøre for de retningslinjer, som er

omtalt af vicepolitiinspektør i Ålborg, Poul Severinsen, i

artiklen, samt

- om hvilke politikredse der har fået udarbejdet og implementeret

retningslinjer?”

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/reu/spm/262/svar/769815/940947.pdf

MEEEN igen var der ikke tale om Kamphunde men om labrador blandinger. ( se billederne til denne artikel )

Kamphunde angreb 2 piger i Taastrup

Politiet blev tilkaldt, og da det var et kamphundelignende stort dyr, blev den taget i forvaring

http://www.sn.dk/Aggressiv-hund-overfaldt-piger/Hoeje-Taastrup/artikel/114394

Også denne sag kom justitsministerens bord

Spørgsmålets ordlyd:

Finder ministeren, at der er anledning til at intensivere politiets opsøgende indsats i relation til at få

taget flere kamphunde ud af omløb, førend de angriber mennesker, som tilfældet senest var tirsdag

den 22. februar 2011?

Skriftlig begrundelse:

Spørgeren henviser til en sag fra boligområdet Sulen i Høje Taastrup Kommune, hvor to piger i 12-

13 års alderen blev angrebet af en kamphundelignende hund. Politiet tog efterfølgende den

pågældende hund i deres varetægt.

MEN heller ikke i denne sag var der tale om ”kamphunde” - rigspolitiets svar:

”Vedrørende den sag, der henvises til i spørgsmålet, kan det oplyses, at hunden blev anbragt i

hundepension, indtil sagen kunne afgøres bl.a. på grundlag af en adfærdstest af hunden.

Politikredsen har efterfølgende truffet afgørelse om at give besidderen pålæg om at føre hunden i

bånd og forsyne den med forsvarlig lukket mundkurv, når den ikke holdes indelukket. Politikredsen

har i øvrigt oplyst, at det ikke kunne lægges til grund, at hunden tilhørte en forbudt race, jf.

hundelovens § 1a.«

http://dinby.dk/hedehusene/hundeangreb-paa-sylen.-justitsministerens-svar?

minby=hedehusene#minby:hedehusene

Også lokal politikere er ramt af "kamphunde" feberen.

Lokal formand for de konservative Arne Holm advarede om "kamphunde" i Aunige som efter hans udsagn havde angrebet ham

http://norddjurs.lokalavisen.dk/angrebet-af-kamphunde-/20101227/artikler/101229472/

Arne skriver at der er tale om 2 store sorte Amerikanske staffordshire terrier som han beskriver som var det taget ud af bogen om Baskerville hunden. Vores bestyrelses medlem Tanja Andersen har en kort mail korrespondance med Arne som fastholder at der er tale om aggresive AST'ere og sender derefter et billed som dokumentation for sin påstand - problem - det billed viste en cane corso.

  Problemet i alle disse sager er at fiktion lader til at styre medierne, politikerne og en del borgere i det danske land. Fakta har ikke længere nogen værdi og danskerne har glemt at FAKTA ikke kun er en butik man handler i. Hvis ikke vi vågner op og stiller krav til medierne og vores politikere om at det er sandheden, faktuel viden og dokumentation vi ønsker så ender vi med at Danmark bliver til Disney Land hvor alfer, feer, julemanden og baskerville hunden eksisterer.

A dog is not a toy - dont kill a dog "just because"......

Hundeloven - Omvendt bevisbyrde

Hjælp til blandingsracer

Er din hund en blanding bør du være rigtig opmærksom, for politiet kan ikke kende forskel og vi har set Rottweilere, Dobermann, Schæferblandinger, Labradoreblandinger mfl. som har fået bøder for ikke at gå med mundkurv og er din hund førdt ...EFTER 17 Marts 2010 og du ikke har dokumentation for din hunds herkomst, så kan du blive nød til at betale bøden selvom din hund reelt ikke er en af listehundene og du skal derefter lade din hund gå med mundkurv

Hundeloven Omvendt bevisbyrde - hvilken dokumentation er god nok ?

af Charlotte Fabis A den 5. april 2012 

Er din hund født FØR 17 Marts 2010 er det politiet som har bevisbyrden og det er da dem som skal bevise hvilken herkomst din hund har ikke dig, men sørg for at du kan dokumenterer at din hund er født og anskaffet FØR 17 Marts 2010.

 Men er din hund født EFTER 17 Marts 2010 er det dig som har bevisbyrden.

Er din hund en blanding bør du være rigtig opmærksom for politiet kan ikke kende forskel og vi har set Rottweilere, Dobermann, Schæferblandinger, Labradoreblandinger mfl. som har fået bøder for ikke at gå med mundkurv og er din hund førdt EFTER 17 Marts 2010 og du ikke har dokumentation for din hunds herkomst, så kan du blive nød til at betale bøden selvom din hund reelt ikke er en af listehundene og du skal derefter lade din hund gå med mundkurv.

Mange går rundt i en tro om at registreringen fra dansk hunderegister eller erklæring fra deres dyrlæge er dokumentation nok - DET ER DET IKKE.

Du skal have en skriftlig tro og love erklæring fra den der har opdrættet din hund, der skal stå hundens fødsels data, køn, farve, race/blanding, data på moderen, hendes race/blanding og data på faderen, hans race/ blanding og opdrætteren skal skrive under med sit navn, adresse, telefon nr og gerne CPR nr. Og der skal vedlægges billeder af forældrene til din hund. Disse data skal stemme overens med de data som der er at finde i Dansk hunderegister.

Derudover skal du have en købekontrakt så du kan bevise købet af hunden.

Når du anskaffer dig din hund skal du få lavet en skriftelig købekontrakt med dato for anskaffelsen af hvalpen, hundens navn, udseende, prisen på hunden, opdrætterens navn, forældrene til hvalpens info og både købers og sælgers underskrift.

 Hav en masse billeder af din hund med dato på liggende så du kan dokumenterer hvornår din hund er anskaffet eller født.

Hav det hele liggende samlet så du til hver en tid kan finde det frem og fremvise for politiet.

Eks. på tro og love-erklæring

Tro og love-erklæring

Nærværende erklæring afgives af undertegnet for at dokumenterer hunden Felix's herkomst:

CPR-nummer:____________________________ Stempel:_________________________________

 Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift

1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen

2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen

 Navn: ___________________________________Titel:___________________________________

Adresse:_________________________________ Postnr og By:____________________________

Dato: __________________ Underskrift:_______________________________________________

 

Oplysning om hundene Felix

1.: Køn Hanhund

2.: Født 10 Februar 2010

3.: Farve -Brindlet med hvide aftegninger på bryst og poter

4.: Race: Blanding af Dogo Canario & Rottweiler

5.: Mor.: Feline

6.: Moders Race: Dogo Canario

7.: Moders Farve: Brindlet med hvide aftegninger

8: Far.: Ferdinand

9.: Faders Race: Rottweiler

10.: Faders Farve: Sort med godt afgrænsede aftegninger at varm, rødbrun farve på kinder, næseparti, halsens underside

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 16:29

Helt nuttet! <3

------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
02.07 | 15:50

Prøv at ring til en af kontakterne hos Græske hunde og hør om de kan hjælpe dig http://www.graeskehunde.dk/kontakt.html - der kræves papirer/dyrlægetjek mm

...
02.07 | 14:38

Hvordan får jeg en hund med hjem?
Den bor i en have,hvor der hænger et skilt med at den kan adopteres. Du må megetgerne ringe til mig på 22786722. VVenligst Ni

...
14.04 | 11:36
Hundeadfærd har modtaget 8
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE