Hvad sker der?

F air Dog har lavet en rapport om hundeloven og fået foretræde for fødevareudvalget:

I forbindelse med folketingets videre behandling af hundeloven L92 (Forslag til lov om ændring af lov om hunde) fremsat d. 05-12-2013 af tidl. Fødevareminister Karen Hækkerup, 1. behandlet /henvist til udvalg 23-01-2014, har Foreningen Fair Dog anmodet om foretræde for fødevareudvalget.
Foreningen Fair Dog har igennem de sidste 3½ år haft over 300 hundelovssager, foreningen ved derfor om nogen, hvilke konsekvenser loven har haft for hundeejerne og hundene. Det er Foreningens Fair Dog's håb, at vi med et foretræde for fødevareudvalget – kan få mulighed for at fremlægge faglige argumenter, samt forklare hvordan hundeloven fungerer i praksis. 
Vi henviser samtidig til foreningens erfaringsrapport  2010-2013 

Fødevareudvalget har svaret positivt på henvendelsen fra Fair Dog 

På vegne af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bekræfter jeg, at vi har modtaget dti ønske om foretræde og foreningens rapport. 

Rapporten er omdelt til udvalgets medlemmer, så de har mulighed for at gøre sig bekendt med den. Rapporten er omdelt som et offentligt bilag i udvalget og kan læses på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk), jf. L 92 – bilag 17. 

Endvidere har udvalget anmodet om fødevareministerens kommentar til din/jeres henvendelse. Du vil modtage en kopi af ministerens kommentar, når den foreligger


Revidering af hundeloven fra 2010

  12 December fremlægger fødevareministeren lovforslag til ændring af hundeloven. Det ser ud til at alle høringssvar igen er ignoreret.

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v.). (Af fødevareministeren) FLF
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred. (Ændring af reglerne om aflivning af hunde, katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.). (Af fødevareministeren)

http://www.ft.dk/salen/2013/ugeplan/UGEPLAN_2013_50.pdf

http://www.ft.dk/Aktuelt/Kalender/Folketingssalen/Uge.aspx?weekYear=50-2013


Ny tidsplan for lovforslag L92, med frist for ændringsforslag 17 Januar 2014

http://www.ft.dk/samling/20131/lovforslag/L92/bilag/3/1311151.pdf

 


Ny aflivningssag....

Charlotte Fabis A - formand for Fairdog - kommenterer seneste aflivningssag fra Midt og Vestjyllands Politi:

Se nu bliver det interessant. Som jeg skrev i går, så var der en del i den sag som går helt galt og at der ikke var hjemmel i hundeloven til at gøre som der blev gjort i denne sag, og at man var ovre i straffeloven. Jeg skrev i går "Hvis politiet mener at en stamtavle er forfalsket, så er det ikke hundeloven, men straffeloven. Det er ikke en betjent der bestemmer om en stamtavle er god nok eller ej, den sag burde helt klart være gået videre."  

I dag efter at sagen kommer i ekstra bladet, vælger politibetjenten så at sigte for dokument falskneri. MEN hvordan de vil få den til at holde vil jeg rigtig gerne se, der er ingen lovmæssige krav what so ever for hvordan en stamtavle skal se ud, hvad den skal indeholde og hvem der må udstede dem.

  Hvordan man vil få en ransagnings kendelse på det grundlag, vil jeg også gerne se.

  Hvis det kriblede i mine fingre før, for at få lov til at pille i den sag, så er det ingenting i forhold til hvad det gør nu, den sag vil jeg rigtig gerne se. Og hvis den holder, så kender jeg den helt rigtige forening og advokater til lige præcis den sag.

 

"Sidste nyt:

Michael er blevet anklaget for dokument falsk. René og en anden betjent kom her idag den 17. juni og krævede stamtavlerne udleveret.... hvis michael ikke ville udlevere dem, ville de ransage hele huset....."

http://www.jensens-amstaff.dk/18498901  

Det er irrelevant i denne sag, hvornår hundene er fra da de er af racer der er fuldstændig lovlige og med stamtavler. Der står ingen steder i loven, hvilke stamtavler der godtages og hvilke der ikke gør, der står bare at stamtavler kan bruges som dokumentation. "Der er ikke i hundeloven fastlagt krav til, hvilken dokumentation besidderen skal kunne fremlægge for at bevise hundens race.

Besidderen af en hund kan f.eks. fremlægge en stambog vedrørende hunden, eller besidderen kan fremlægge erklæringer fra personer, der kan redegøre for hundens afstamning.  

Det er i dag ikke umiddelbart muligt ved hjælp af dna-test eller for en dyrlæge at bestemme en hunds race. Man bør derfor sikre sig f.eks. en stamtavle, hvis man anskaffer sig en hund, der ligner en af de racer, der er omfattet af forbuddet. I den forbindelse er det naturligvis en forudsætning, at oplysningerne er korrekte. "

Charlotte Fabis A  - Den 7.-5.-13:

5 sager som omhandler hundelovens § 1b. De har intet gjort andet end at have det forkerte udseende - det er til at græde snot over :´(  

Det danske retssystem har spillet fallit og det at politikerne siger til hundeejerne, at de "bare" kan indbringe rigspolitiets afgørelse for domstolene, er ikke andet end en gang spind og skumfiduser. Det kan ejerne gøre når hunden ER AFLIVET.

 

Når rigspolitiet har truffet afgørelse om aflivning, så sendes afgørelsen med det samme til politiet, hvorefter politiet henvender sig til ejerne eller partsrepræsentanterne, for at aftale dagen/tiden for aflivningen - typisk indenfor 2 hverdage. Det er helt absurd at der afgives nedenstående svar til hundeejerne, hvad skal de få ud af at føre et anerkendelsessøgsmål mod rigspolitiet til flere hundredetusinde kroner, når hunden ER AFLIVET?  

"Jeg vil dog benytte lejligheden til at rette den misforståelse, der gives udtryk for i henvendelsen, om, at der ikke er mulighed for at få en sag om forbudsordningen prøvet ved en domstol. Politiets afgørelser efter hundelovens § 1 b, stk. 1, kan påklages til Rigspolitiet, og Rigspolitiets afgørelser i klagesager om hundeloven kan indbringes for domstolene. Det er således muligt, at få sager om hundeloven prøvet ved domstolene."  

Vi fik muligheden 1 gang - 1 gang fordi vi var på forkant og kendte loven bedre end politiet, vi vidste hvad vi skulle gå efter og var forberedte til fingerspidserne og fordi sagen indeholdte alle de rette ingredienser. Desværre har politiet lært af den sag, og det bliver ufattelig svært at få den mulighed en gang til, for ikke at sige afsindigt dyrt, men vi vil selvfølgelig prøve, for den lov skal stoppes en gang for alle, så det ikke i fremtiden bliver muligt, at lave en tilsvarende lov nogensinde igen.

Flere hundeliv....

 Charlotte Fabis A

 

Den er helt helt gal. 151 sager skriver rigspolitiet på grund af udseende/race. I 2011 oplyste rigspolitiet til folketinget, at de havde haft 122 aflivnings sager på grund af udseende/race. Dvs. at siden Oktober 2011, skulle politiet så kun have haft 29 sager som omhandler hunderace/udseende?

Der kan man så bare tage min gennemgang af sager i noten "Aflivninger og mørketal" for at se at det ikke kan hænge sammen, hvis man tager antallet af hvalpe aflivet fra Juli 2010 frem til December 2011 (163 hunde), så skulle det betyde at der fra December 2011, frem til Marts 2013, "kun" skulle have være aflivet 49 hunde, divideret ud på 29 sager. Men kigger man igen, på min note "Aflivninger og mørketal" så vil man hurtigt opdage, at det absolut ikke kan hænge sammen.

Og hvor er alle de voksne hunde, henne i denne udregning? Jeg kender ufattelig mange voksne hunde, der er røget på den konto.

Og hvordan hænger det sammen, at samtlige politikredse, oplyser at de ikke kan give svar på hvor mange sager de har haft, da det vil kræve en manuel gennemgang af alle sagerne, da deres systemer ikke er i stand til at søge efter specifikke paragrafer eller afgørelser. Og at det ville kræve for mange ressourcer, at lave sådan en gennemgang. Men pludselig på meget kort tid, kan de lave en manuel gennemgang i samtlige politikredse?

Dyreværnet oplyser at de alene har haft 20 aflivninger på grund af race/udseende i 2012, 37 i 2010 og lige så mange i 2011. Det er 1 internat ud af mange.

Mon ikke at der er nogen, der skal lave det fodarbejde der skal til for at få de helt korrekte oplysninger.

http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/flf/spm/279/svar/1047435/1240356.pdf  

I 2011 skrev rigspolitiet også - Redegørelse fra afdelingschef Birgit Kleis i Rigspolitiet

Rigspolitiet kan oplyse at der Rigspolitiet bekendt ikke eksisterer en liste over Kamp/Muskelhunde, eller anden statistisk materiale.

 

Med venlig hilsen

Birgit Kleis

Afdelingschef

Rigspolitie t

Der er tidligere blevet afgivet nogle tal som ikke stemte og de skulle stamme fra et møde som DKK afholdte. Det spurgte jeg så rigspolitiet om - Svar fra rigspolitiet

Jeg kan oplyse, at Rigspolitiet ikke er bekendt med, at politiet har deltaget ved et  møde afholdt af Dansk Kennel klub

Jeg kan dog oplyse, at Rigspolitiet umiddelbart ikke på nuværende tidspunkt har udarbejdet en statistik over hundeangreb og umiddelbart heller ikke er i besiddelse heraf.

Med venlig hilsen

Christina Krogh Jakobsen

politifuldmægtig

Rigspolitiet, Administrationsafdelingen

Center for Almen Jura

 

2010 - Ja ja det holdte da vist ikke helt...Men sjovt at se at man ikke kan trække tal ud og Vuuupti det kunne man så godt alligevel.

"Rigspolitiet oplyser til Nyhedsbureauet Newspaq, at det ikke er muligt at udtrække tal på, hvor mange hundeloven er blevet overtrådt indtil videre.

Men chefen for almen jura i Rigspolitiet, Birgit Kleis, fortæller, at de 12 politikredse har fået tilsendt en vejledning om hundeloven, og at der er fokus på at håndhæve den nye lov.

"Med det antal henvendelser, vi har fået, er det bestemt vores indtryk, at man i politikredsene er ivrige for at følge op på den nye lov," siger Birgit Kleis.

Hun kalder det dog helt normalt, at man venter med målrettede aktioner, indtil der også ligger afgørelser fra domstolene.

"Hvis det f.eks. drejer sig om mundkurv, så handler det også om at samle erfaring fra bødesager i retten. Det kan være spørgsmålet om, hvorvidt politiet kan løse bevisbyrden for, at der er tale om en af de forbudte hunderacer," siger Birgit Kleis.

Hun oplyser desuden, at Rigspolitiet har planer om at uddanne politifolk i hundeloven via kurser og seminarer senere på efteråret."

http://www.avisen.dk/kennelklub-politiet-blaeser-paa-hundeloven_134541.aspx

 

 

 

Aflivninger og mørketal

23. april 2013 kl. 15:34

 

af   Charlotte Fabis A    - Formand for foreningen Fairdog

I følge fødevareministeren skulle der være aflivet 212 hunde på grund af udseende/race og 107 aflivninger på grund af skambid. Beklager men de tal hænger simpelthen ikke sammen

http://www.bt.dk/danmark/tilfreds-minister-kun-319-hunde-aflivet

 

Der må godt nok være nogle mørke tal et eller andet sted. Eller også er der tale om antal sager og ikke antal hunde.

De sager hvor ejerne er blevet tvunget til at skrive under på, at deres hunde skal køres direkte til aflivning, er de talt med? De hunde som politiet har skudt er de talt med?

 

Der sad en betjent fra Syd og Lolland falster's politi, til mødet for ikke så længe siden i fødevareministeriet og fortalte, at han havde haft 88 aflivnings sager, alene på race/blanding. Det er 1 politikreds.

http://ekstrabladet.dk/nationen/article1743511.ece

 

Nordjyllands politi oplyste i Juli 2011 at de havde haft 10-15 aflivninger på grund af hunderace indenfor 7 måneder. http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-42109673:rekordmange-hunde-bliver-aflivet.html

 

Østjyllands Politi oplyste i Maj 2011 at også de havde haft 10 aflivninger på grund af hunderace/blanding.

http://jyllands-posten.dk/aarhus/krimi/ECE4527449/10-aflivninger-siden-hundelov/

 

I 2012 har Midt- og Vestjyllands Politi oplyst at de har aflivet 34 hunde i 22 forskellige sager. I 15 af tilfældende har ejeren været indforstået med aflivningen.

http://www.tvmidtvest.dk/indhold/hundelov-afliver-muskelhunde

 

I Maj 2011 oplyser politiet at 130 hvalpe var blevet aflivet

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-39901040:ulovlige-hundehvalpe-aflives.html

 

I Oktober 2011 oplyser rigspolitiet til folketinget at der havde være 122 sager om aflivninger på grund af hunderace hvoraf en del var hele hvalpekuld.

Hvis man bare tager det antal af hvalpe, som der linkes til nedenfor er antallet ret højt.

 

I 2011 oplyste rigspolitiet

Sigtelser for overtrædelse af hundeloven i:

2010 - 3.083 sigtelser

2011 - 3.459 sigtelser

Det er på 2 år 6542 sigtelser, hvis vi så anslår, at tallet for 2012 ville være 3.000 flere sigtelser = 9.542 skulle der så ud af så mange sigtelser "kun" være 319 sager der omhandler aflivninger? Og skulle rigspolitiet sige at de ikke har ressourcer til så mange aflivningssager, på grund af gennemsnitlig 109 aflivningssager årligt? Næppe

Og skulle Fair Dog, så have over halvdelen af de sager der omhandler aflivning i Danmark? I don't think so.

 

 

Her er nogle af de aflivningssager der har været og det er bestemt ikke dem alle.

 

20 Juni 2010 – 7 hvalpe AFLIVET

 

Forbrydelse – Forkert race

 

 

2010 - Amstaff-ejers hvalpe dømt til døden

http://www.avisen.dk/amstaff-ejers-hvalpe-doemt-til-doeden_129216.aspx

 

 

2010 - Mine 7 hundehvalpe på 5 uger skal aflives!!! Tak til politikerne!!!

ja den nye hundelover er så skyld i, at mine ellers sunde og raske amstaff hvalpe på 5uger, skal aflives inden første 1 juli 2010.

Det fandt jeg ud af igår.

Jeg havde ellers styr på det hele, de små skulle registres og chippes inden 1 juli, som loven jo nu kræver det. Men så finder jeg ud af at loven er med tilbagevirkende kraft, tilbage til den 17 marts. Det vil sige, at alle hvalpe der er født efter den 17 Marts, skal aflives eller sælges til udlandet inden 1 Juli 2010.

http://bellajkkn.pointblog.dk/mine-7-hundehvalpe-paa-5-uger-skal-aflives-Tak-til-politikerne-.html

 

14 September 2010 – 7 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Racebedømmelse ikke muligt

Hvalpenes ejer, Dannielynn Nederlund sad til børnefødselsdag, da hun blev ringet op af politiet og fik besked på at møde op. Politiet ønskede at konfiskere hendes hund Kaloos syv små hvalpe på knap otte uger, skriver Ekstra Bladet.

Med sin syv måneder gamle datter i favnen skyndte hun sig hjem til de små hvalpe og forsøgte at protestere mod konfiskeringen, men uden held.

– De må ifølge Dyreværnsloven slet ikke fjerne hvalpe, som er under otte uger, fra deres mor, siger Dannielynn chokeret til Ekstra Bladet.

http://www.bt.dk/hvalpe/7-hvalpe-skal-aflives-i-hundelovens-navn

 

21 September 2010 – 8 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Forkert race

Syd- og Sønderjyllands Politi besluttede i samarbejde med Rigspolitiets dyrlæge, at hvalpene skulle aflives, og i dag fik de altså dødsstødet.

De otte hvalpe kom i klemme i den nye hundelov, som forbyder en række hunderacer.

Det skete til trods for, at hvalpene blev undfanget flere uger før loven blev vedtaget.

http://m.jv.dk/?article=956895

 

23 Juli 2010 – 11 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Forkert race

11 hundehvalpe skal nu aflives, fordi ejeren ikke kan dokumentere, at de ikke er af en "forbudt" race.

Hundene er ifølge politiet af racen Amstaff, der står på listen over ulovlige og farlige hunderacer. Listen indeholder 13 racer i alt.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/07/23/125617.htm?rss=true

 

 

16 August 2010 – 8 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Ikke muligt at racebestemme

En kvinde fra Hundested havde bestemt ikke forventet at skulle finde otte hvalpe i sin carport mandag d. 16. august ved 19-tiden

http://shocknews.dk/articles/1419

 

9 Juli 2010 – 7 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Ikke muligt at racebestemme

De er født på det forkerte tidspunkt, i det forkerte land - og er blandet sammen af det forkerte blod.

Derfor stikkes der på mandag to nåle i hver af de syv hundehvalpe, du kan se i tv-indslaget herover: En nål til at bedøve de små dyr. Og endnu en, der stikkes ind i hjertet og med et skud medicin gør det af med de uønskede væsener.

http://ekstrabladet.tv/nyheder/112/article1375022.ece

 

18 September 2010 – 7 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Ikke muligt at racebestemme

”Vi har rigtig mange blandingshvalpe stående på internatet i Rødovre. Vi kan ikke racebestemme dem og dermed kan vi ikke finde ud af, om de er ulovlige,” fortæller direktør for Dyreværnet Anne Marie Tiedemann.

Hun peger på, at dette problem fra starten har været eksperters argumenter mod det raceforbud, som forbyder 13 hunderacer i Danmark.

”Man kan ikke håndhæve det – det er umuligt på baggrund af udseende at vurdere, om en hund er lovlig eller ulovlig,” siger hun.

http://jp.dk/indland/article2187803.ece

 

Juni 2010 – 7 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Ikke muligt at racebesdømme

Nogen utrolig grimme politifolk var inblandet jeg husker at den ene klempe foden på en af valpene og jeg ikke en gang fik lov til at fjerne gitteret men skupped til ham så den kom fri vor han robte af mig nu går du bare in og sætter dig høre du jeg fik ikke en gang lov til at gå med min hund så den kunne besøve in de tog ham med hvad resultere i at jeg har fået en syg hund tilbage ingen har ville støtte op omkring mig under dette forløb kun falske forhåbninger min advokat hjalp mig dog så jeg fik min 8 året gamle hund igen efter 2 måneder hos fremmed ikke at vide om han skulle dø eller leve i alt den tid håber at høre hvis der er andre der har noget at fortælle om linne historie hader de møg svin for hvad de har gjort mod minne smukke valpe som bliv født hvor loven ikke var vedtaget møg svin møg svin har jeg bare og sige 3 måneder gamle hunde valpe skal aflives til den visse død de nået lige og smage på livet men et liv bag i trammer

https://www.facebook.com/topic.php?uid=50446372188&topic=15571

 

 

 

Den nye danske hundelov blev skæbnesvanger for den uheldige hund, Heldig.

http://www.altomhund.dk/forums/showthread.php?783-F%F8rste-muskelhund-aflivet-efter-ny-lov

 

19 September 2010 – Unghund AFLIVET

Forbrydelse – Omplacering ikke muligt efter den nye hundelov

Hunden havde hverken bidt eller opført sig utilregneligt, fortæller Bettine Nordsejl fra Bornholm Politi.

- Men ejeren ville give den væk, og det må man ikke, siger hun

http://www.dr.dk/Regioner/Bornholm/Nyheder/Bornholm/2010/09/19/073829.htm&regional

 

27 November 2010 – 3 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Ulovlig race

Teestrup: Politiet dukkede torsdag eftermiddag op på en adresse i Teestrup-området, efter at en borger på vegne af flere bekymrede naboer havde henvendt sig og sagt, at der boede "ulovlige" hunde på stedet.

http://www.sn.dk/Politiet-fjernede-tre-hvalpe/Faxe/artikel/97999

 

2 December 2010 – Unghund AFLIVET

Forbrydelse – Muligvis en af de forbudte racer

Hunden, som Lokalpolitiet i Skanderborg betragter som en kamphund af racen Armstaff, er anskaffet efter 17. marts i år, hvor en ny hundelov trådte i kraft. Derfor kan den unge mand se frem til flere bøder, der løber op i 10.000 kroners klassen tilsammen. Og hertil skal lægges anskaffelseprisen på 2.500 kroner.

http://lokalavisen.dk/ung-mand-skal-aflive-kamphund-/20101202/artikler/712079902/1009

 

11 Januar 2011 – Hund AFLIVET

Forbrydelse – Forkert race

Inden hunden kunne aflives har sagen været gennem en høringsproces, hvor ejeren har gjort indsigelse overfor Rigspolitichefen. Indsigelsen blev dog afvist; og derfor er hunden aflivet.

http://www.dr.dk/Regioner/Nord/Nyheder/Nordjylland/2011/01/11/084930.htm?sms_ss=facebook&at_xt=4d2d9bdacd0120f2%2C0

 

 

 

21 Januar 2011 – 8 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Ulovlig race http://www.bornholm.nu/Default.asp?Id=34071

http://www.bornholmstidende.dk/Print.asp?Id=32826

 

Januar 2011 - 6 Hvalpe AFLIVET

Den nye hundelov blev skæbnesvanger for seks bornholmske hundehvalpe. Iføl­ge lovens forbud mod de såkaldte mus­kelhunde var de nemlig ulovlige, og der­for måtte de lade livet. Hundene blev opdaget i forbindelse med Born­holmermarked i Klemensker. Her solgte en mand de ulovlige hvalpe, og poli­tiet greb straks ind.

"De var en blanding af racen Ameri­kansk Bulldog og en anden muskelhund. Det er forbudt ifølge den nye hunde­lov, så derfor måtte vi skride ind," fortæller kriminalassistent Bettine Nordsejl fra Bornholms Politi.

http://www.bt.dk/krimi/bornholms-politi-afliver-seks-hundehvalpe

Ejer gav samtykke

Med samtykke fra hvalpenes ejer blev seks hundehvalpe derfor kørt til dyrlægen, hvor de blev aflivet. "Der var otte hundehvalpe i alt, men de to af dem var blevet solgt," fortæller Bettine Nordsejl.

De sidste 2 blev fundet og også AFLIVET

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-36735607:seks-hvalpe-aflivet-pga-ny-lov.html

 

De sidste 2 hvalpe blev også fundet og afilvet http://www.bornholm.nu/?Id=34088

 

 

7 Marts 2011 – 8 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Forkert race

Dyrevelfærdsenheden hos Bornholms Politi måtte fredag løse en af de mere triste opgaver. Otte hundehvalpe der kunne anvendes som kamphunde måtte køres til aflivning.

http://www.tv2bornholm.dk/moduler/nyheder/news.asp?id=53426

 

23 Marts 2011 – 19 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Forkert race

19 hvalpe står til aflivning, hvis politiet i Nakskov får ret i deres påstand om, at hvalpene er avlet af en ulovlig race.

Politiet fik i går en anmeldelse om sagen, og tog derpå til en adresse i Nakskov, hvor i alt 23 hvalpe blev fjernet fra ejeren, sammen med to moderhunde.

Politiet mener, at hundene er avlet af racen amerikansk staffordshire terrier - en af de kamphunderacer, der blev gjort ulovlige med hundeloven sidste år

http://folketidende.dk/19-hvalpe-risikerer-aflivning

 

14 April 2011 – 11 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Ikke muligt at racebedømme

- Hundene er formentlig en krydsning af en kamphund. Hvis det er tilfældet, er hvalpene ulovlige og skal derfor aflives, fortæller vicepolitikommissær Allan Munkholm fra Sydøstjyllands Politi.

De 11 hvalpe blev kørt til Bygholm Dyrehospital, hvor de nu skal undersøge, hvilken race hundene er.

http://hsfo.dk/horsens/hf25894/11-hvalpe-risikerer-at-blive-aflivet

 

17 Juni 2011 – 7 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Forkert race

Der var ikke kun en, to, tre eller fire hvalpe. Syv små firbenede væsner blev hentet ud af huset og sammen med deres mor kørt til et hundeinternat. Senere skal det vurderes af en dyrlæge, om de er af en ulovlig race, selv om de muligvis er en blanding

http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/2/3891692/3/husejer%20overfaldet%20af%20hundeejer

 

7 Juni 2011 – Hund AFLIVET

Forbrydelse – Forkert race

For hunden bliver nummer 21, der bliver aflivet, efter at hundeloven sidste år i juli forbød salg, anskaffelse og avl af 13 forskellige hunderacer.

Her på øen er det især hundeejere til blandinger af den Amerikanske Staffordshire Terrier eller Amstaff, der ikke har forstået budskabet. Det fortæller kriminalassistent og dyrevelfærdsmedarbejder Bettine Nordsejl fra Bornholms politi.

Og det er i sidste ende hundene, der må bøde med livet for ejernes salg, anskaffelse og salg af de ulovlige hunderacer.

Derudover har cirka fem ejere fået bøder på op til 2000 kroner for, at deres muskelhunde ikke har haft mundkurv på.

http://www.dr.dk/P4/Bornholm/Nyheder/2011/06/07/065800.htm?rss=true#.Te-3gwR90u4;facebook

 

Maj 2011 – 7 Hvalpe AFLIVET

Forbrydelse – Forkert race

Vinnie Pedersen Igår blev yderligere 7 amstaff hvalpe aflivet, fra samme ejer, som dem vi så blive aflivet på tv. 7 små uskyldige liv, som ikke når at vokse op.

 

21 Oktober 2011 – 5 Mdr gammel hund AFLIVET

Forbrydelse – Ingen dokumentation var godt nok for politiet

SAGEN AYA

 

21 Otober 7 Hvalpe 2011 AFLIVET

Forbrydelse – Racebedømmelse ikke muligt

Rødovre Internat

 

 

17 November 2011 - Bornholm - 11 hvalpe aflivet

Forbrydelse - Forkert race

 

 

Januar 2012 - Holstebro - 3 forskellige hunde fra 3 forskellige ejere -  konfiskeret og kørt direkte til aflivning. Alle 3 hunde var over 4 år gamle.

Forbrydelse - ??? ingen svar fra Holstebro Politi

 

Januar 2012 - Bulldog hvalpe aflivet http://www.bornholmstidende.dk/Mobil/?Id=32826

 

Februar 2012 - Holstebro - tæve aflivet

Forbrydelse - Forkert race, født 27 Marts 2010

 

Marts 2012 - Roskilde 8 Hvalpe

Forbrydelse - Racebedømmelse ikke muligt

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150638204454346&set=a.10150531702489346.389968.738204345&type=1&theater

 

65 Hvalpe aflivet

http://ekstrabladet.dk/nationen/article1743511.ece

 

11 hundehvalpe skal nu aflives, fordi ejeren ikke kan dokumentere, at de ikke er af en "forbudt" race.

http://www.firstconsulting.dk/eksempler/20-tekster/33-hundehvalpe-skal-aflives

 

Juli 2012 - 8 hvalpe aflivet

http://jyllands-posten.dk/indland/article4790633.ece

 

Juli 2012 - 8 Hvalpe aflivet - kan ikke racebedømmes

http://www.fyens.dk/article/2117631:Nyborg--Efterladt--Otte-hvalpe-fundet-i-indkoebskurv

 

November 2012 - 8 Hvalpe + tæven AFLIVET

Kira og hendes 8 hvalpe aflives

 

 

 

 

Februar 2013 - Mishandlet unghund (prinsesse) AFLIVET

http://lokalavisen.dk/prinsessens-sidste-time-her-bliver-mishandlet-muskelhund-aflivet-/20130205/artikler/130208568/1265

 

 

Bandit AFLIVET http://www.bt.dk/sundhed/nu-skal-bandit-aflives

Villa og Brutus AFLIVET

Fido - AFLIVET

Nanzy - AFLIVET

Tøsen - AFLIVET

Tyson - AFLIVET

Fiona - AFLIVET

Aya - AFLIVET

Basse - AFLIVET

Coco - AFLIVET

Pako - Aflivet

Tanja - AFLIVET

Enya - AFLIVET

Haninbal - AFLIVET

Nanok - AFLIVET

Lea - AFLIVET

 

Dette er kun få af dem der har været, der er mange flere.

"Gul bånd" kampagne for hunde

Nogle hunde har brug for plads

Hvis du ser en hund med gule blonder, gult bånd, gult tørklæde eller gult på snor, sele eller halsbånd så giv hunden plads. Du skal ikke gå hen til hunden eller dens ejer - og slet ikke hvis du selv har hund med. Har du ydermere en løs hund. så kald den til dig - for løse hunde skal jo være under fuld kontrol og kunne kaldes ind, selvom en anden hund er mere spændende. Ejer og hund har med den gule markering tilkendegivet, at de af en eller anden grund ikke ønsker deres hund(e) i nærheden af andre hunde. Hvad der er for tæt på ved kun hundens ejer.

Hvorfor give nogle hunde mere plads?

Den kan være syg.
Den kan være i træning - for eksempel til servicehund.
Den er måske under rehabilitering.
Hunden kan have dårlige erfaringer med andre hunde - måske især i snor.
Der er mange grunde til, at nogle hunde har brug for lidt ekstra plads - også uden at ejeren behøver at forklare sig.

Vær venlig at respektere dem.

G iv dem mere plads eller tid til at flytte sig.

Gule aftegninger på hunden betyder kort sagt: 

min hund har brug for lidt mere plads end andre!

Læs mere på nedenstående sider:

Den danske side:

http://holdafstandtak.dk/velkommen

Poster, der kan udskrives:

http://holdafstandtak.dk/User_files/7497718c6b7b9388fc5c08271dc34d44.pdf

Den svenske side - med oversættelser til flere sprog:

http://www.gulahund.se/default_dk.asp

På Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Yellowdog-Some-dogs-need-space/401739849882648


Yderlige info vil være/opdateres her

1-0 til Fairdog over Rigspolitiet

Fairdog har klaget til folketingets ombudsmand over Rigspolitiets håndtering af en hundelovssag - og har fået medhold i klagen.
Læs om sagen her

Nyt fra Fairdog.dk

              August/September 2012

Det har været en utrolig travl sommer for os og derfor er der også gået lidt længere tid imellem nyhedsbrevene.

Foreningen har igen i år deltaget i sommerens markeder rundt omkring i Danmark og interessen for foreningen og vores budskaber har været stor.

I sidste nyhedsbrev kom vi med en advarsel om ikke at medbringe hunde i bilerne i sommertiden. Desværre er der stadig mange mennesker der ikke tænker sig om og medbringer deres hunde i deres biler og dermed udsætter hunden for fare/hedeslag. Vi oplevede desværre selv hvor tankeløse nogle hundeejere er, da vi på Ishøj Kræmmermarked igennem weekenden måtte hive 3 hunde ud af folks varme biler.

Siden sidst

Fair Dog har som skrevet været rundt på kræmmermarkederne i Danmark og vi siger tusinde tak til alle de frivillige som gjorde et stort stykke arbejde og gjorde dagene på markederne rigtig hyggelige.

Foreningen lavede sidste år en undersøgelse omkring hundebid i Danmark FØR og EFTER ændringerne i hundeloven.

Den undersøgelse har vi fulgt op på og har nu offentliggjort endnu en undersøgelse. Den er igen i år let læselig, så alle kan forstå, hvad der skrives om. Og igen vil vi gerne understrege, at der er tale om en undersøgelse og IKKE en statistik.

Undersøgelsen kan læses her 

Fair Dog har været inde over en del artikler som igennem sommeren kunne læses i div. medier og deltaget i et radioprogram.

I kan finde artiklerne og radioprogrammet på hjemmesiden.

Indsamling af midler og ”sagen”

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev har foreningen hyret Advokatfirmaet Horten til at tage de sidste skridt, da vores kompetencer ikke rækker til at komme længere rent juridisk. Vi har til dato indbetalt 120.000,- på klientkontoen og fortsætter med at indsamle midler til sagen, da vi stadig har et stykke til det endelig mål.

Auktionssiden - Auktioner til fordel for Fairdog, om til dato har indsamlet over 60.000,- til sagen.

Vi siger tusinde tak til Dyreværnet i Rødovre, Dansk Terrier Klub, ”anonym” hundeklub og Gate Gourmet´s Medarbejder Hjælpekasse samt alle de mange private donationer der også er kommet. Det er utrolig dejligt at se og opleve at der er så stor opbakning til sagen og hundene, det glæder os enormt.

Sagerne

Vi har stadig utrolig mange sager og vi gør alt hvad vi kan med de ressourcer vi har til rådighed.

Vi har til dato ført over 100 hundelovs-sager + alle de klagesager der har været udover selve hundelovs-sagerne.

Politikerne

Vi har stadig megen kommunikation med politikerne og ministerierne. For ikke så længe siden klagede vi til Fødevareministeren over den måde som hundelovs-sagerne blev afgjort og fortolket. Det medførte at Fødevareministeren bad Fødevarestyrelsen om at starte en undersøgelse op. Dagen efter blev vi kontaktet af Fødevarestyrelsen som bad om dokumentation og en redegørelse for vores klage - vi fremsendte det samme dag til styrelsen.

Vi har udarbejdet en købekontrakt og herkomst-erklæring, da vi ofte er stødt ind på problemer i forbindelse med dokumentationerne omkring blandingshunde, men også med racehunde med stamtavler. Vi udarbejdede derfor en købekontrakt og herkomst-erklæring for at gøre det lettere for både politiet og os i forbindelse med sagerne, men også for at sikre både købere og sælgere bedre.

Det fremlagde vi for Fødevareministeriet og Rigspolitiet og udbad os kommentarer. Vi modtog derefter ros for initiativet og har nu lagt kontrakten og erklæringen ud på hjemmesiden.

Den kan hentes her

Det var alt fra os denne gang, vi håber at vi snart har mange flere nyheder til jer.

Pas godt på jer selv og jeres firbenede venner.

Med venlig Hilsen

Foreningen Fair Dog

www.fairdog.dk

Yderligere info vil være/opdateres her

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

07.02 | 16:29

Helt nuttet! <3

------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
02.07 | 15:50

Prøv at ring til en af kontakterne hos Græske hunde og hør om de kan hjælpe dig http://www.graeskehunde.dk/kontakt.html - der kræves papirer/dyrlægetjek mm

...
02.07 | 14:38

Hvordan får jeg en hund med hjem?
Den bor i en have,hvor der hænger et skilt med at den kan adopteres. Du må megetgerne ringe til mig på 22786722. VVenligst Ni

...
14.04 | 11:36
Hundeadfærd har modtaget 8
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE